Home to 3 users
Who published 94 posts

Administered by:

Contact:

pawel@idkcloud.com

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. Zakaz umieszczania treści, które są nielegalne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, takie jak treści pedofilskie, treści łamiące prawa autorskie, itp.