Follow

10 dzień miesiąca, faktury już pozapłacane, teraz czas samemu porobić opłaty, gdyby nie fakt, że jest środa.

Dwie awarie za mną, co dalej?

Na wieczór: youtube.com/watch?v=VK8vBwPSVL

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Bulbulator.net - Polish Community of Freedom

Bulbulator.net jest otwartą, niemoderowaną społecznością, gdzie najważniejszy jest obiektywizm.