Follow

W tworzeniu projektów wielokrotnie nietrawię sytuacji, gdy muszę stworzyć od nowa projekt i muszę go utrzymywać 😂

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Bulbulator.net - Polish Community of Freedom

Bulbulator.net jest otwartą, niemoderowaną społecznością, gdzie najważniejszy jest obiektywizm.