Follow

Rozkmina - iść dzisiaj do kina na Thora, czy nie? W sumie to mi się nie chce, ale w sumie nie byłem w kinie od kwietnia 😂 A za płacę 😂

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Bulbulator.net - Polish Community of Freedom

Bulbulator.net jest otwartą, niemoderowaną społecznością, gdzie najważniejszy jest obiektywizm.